Technické informace

Technologické nároky systému HELIOS iNuvio pro minimální konfiguraci

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých bude systém HELIOS iNuvio provozován. Uvedené konfigurace jsou základním doporučením pro nainstalování a provoz MS SQL Server a HELIOS iNuvio. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k operačnímu systému, databázovému serveru MS SQL a aplikaci HELIOS iNuvio. Není brán zřetel na další aplikace a služby provozované na stanici nebo serveru (kromě MS Office), které zvyšují HW nároky. Rovněž není brán zřetel na velikost databáze(í) HELIOS iNuvio – tu je třeba posuzovat samostatně a HW možnosti případně upravit.

Přehled verzí MS SQL a Windows

IMAGE -> TBD

MONOINSTALACE

Informační a ekonomický systém HELIOS iNuvio je nainstalován a provozován pouze na jednom počítači. databáze i aplikace jsou spouštěny na stejném PC, formou lokálního přístupu.

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 1GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou CiMS, a.s.

SERVER

Informační a ekonomický systém HELIOS iNuvio je nainstalován na vyhrazeném SERVERU. SERVER spravuje databázi a sdílí pro KLIENTY aplikaci v síti. Za daných podmínek může být SERVER zároveň KLIENTEM, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Volba počtu a výkonu procesorů závisí především na počtu uživatelů. Volba velikosti RAM závisí na počtu a velikosti databází. Při počtu uživatelů > 10 a/nebo předpokládané velikosti databáze > 5GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou CiMS, a.s.

KLIENT

Počítač KLIENTA systému HELIOS iNuvio v počítačové síti, kde je instalován SERVER. KLIENT spouští aplikaci ze sdílené složky a připojuje se k databázi na SERVERU, formou síťového přístupu (LAN, WAN). Za daných podmínek může KLIENT pracovat přímo na SERVERU, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 4GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou CiMS, a.s.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

Terminálový provoz - doporučená propustnost linky
 • 128kbps/ 1 uživatel
 • Komunikační linka s odezvou na ping < 150ms, bez vypadávání paketů během provozu.
 • Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linku v licencovaném frekvenčním pásmu.
 • Používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) - doporučujeme otestovat rychlost a kvalitu linky.
Virtualizace HW prostředků

Technologicky je možné HELIOS iNuvio i MS SQL Server provozovat také v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:

 • VMvare
 • Microsoft Hyper-V
Ostatní HW doporučení

Při návrhu konfigurace je doporučeno řídit se následujícímí pravidly.

Výběr HW

Doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady.

Velikost paměti RAM
 • Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází).
 • Dále je doporučen poměr RAM 2:1 vůči největší tabulce zpracovávané na MS SQL Server.
 • Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému HELIOS iNuvio.
Konfigurace disků
 • Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1.
 • Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován.
 • Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému HELIOS iNuvio.
Ostatní Software

Instalace a provoz MSSQL Server 2012 vyžaduje následující komponenty Microsoft.

 • Internet Explorer 7.0 (nebo vyšší)
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows Installer 4.5 (nebo vyšší)
 • Windows PowerShell 2.0
Microsoft Office

Systémy Helios komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely jsou uvedeny doporučené verze.

 • MS Office 2007
 • MS Office 2010 (x86)
 • MS Office 2013 (x86)

Poznámka: HELIOS iNuvio spolupracuje pouze s 32-bitovou verzí MS Office, na to je třeba při nákupu nástrojů Office brát zřetel. Podpora 64-bitové verze MS Office je zatím pouze částečná a doporučujeme jí konzultovat s firmou CiMS, a.s.

Ve všech případech provozování systému HELIOS iNuvio je doporučena (v některých případech dokonce vyžadována) pravidelná aktualizace produktů MS SQL Server a Windows.