ABUS CZECH přechází na IS PREMIER

Společnost ABUS CZECH zvolila na podzim roku 2015 v rámci výběrového řízení IS PREMIER jako svůj podnikový informační systém. Důvodem byla funkční zastaralost stávajícího IS a stále se zvyšující požadavky na kvalitu informací, které IS poskytuje. Při výběru systému byl kladen mimo jiné důraz na rychlost a intuitivnost při vytváření dokladů ve skladech a fakturaci.

Implementaci jsme započali v listopadu 2015 a bude ukončena v únoru 2016. Ostrý start systému je naplánován na začátek roku 2016. Součástí implementace jsou i převody dat skladových položek od mateřské společnosti v Německu.

V rámci nasazení IS PREMIER vytvoříme sadu specializovaných controllingových reportů, které požaduje mateřská společnost v Německu.

Do budoucna se zamýšlí přechod k evidenci skladových položek pod čárovými kódy. Cílem je snížit chybovost při skladových operacích a zrychlit provádění inventur.


VYUŽÍVANÉ MODULY

Účetnictví Zakázky
Obchod – fakturace Daňová kancelář
Skladové hospodářství Homebanking

Objednávky, nabídky Finanční analýza
Mzdy a personalistika Controlling
Majetek Sady komponent